Skänk dina begagnade slicks till oss så vi kan förbättra fästet på banan!

Vi tar gärna emot slicks för banpreppning, kontakta Micke Gustavsson 070-3654134 för hämtning/överlämning