DRC Ljusdal har, i samråd med Räddningstjänsten, Polisen, Fönebasen, tagit beslut att ställa in dragracingtävlingen HDC2 Race on the Base som skulle ha körts nu på lördag 21 juli. Detta beslut är taget med tanke på rådande torka och väderläge samt närliggande bränder, och med respekt för de som arbetar med att släcka dessa bränder samt markägare.

Vi i DRC Ljusdal kommer att stanna kvar på Fönebasen i beredskap för att kunna bistå med hjälp i denna katastrofsituation.