Härmed kallas alla medlemmar till Årsmöte 2017 den 18 Mars kl 15.00 Plats: Fönebasen. Vi bjuder på fika.

OBS, uppdaterad tid!

Välkomna! /Styrelsen